Referenssit ja pätevyys

Suunnittelu- ja konsultointikokemusta on kertynyt vuodesta 2005 lähtien. Viranomaiskokemusta jo vuodesta 1997 lähtien. Tässä referensseissä on lueteltu joitakin suurempia kohteita, mutta asiakkaamme ovat suureksi osaksi yksityisiä henkilöitä ja pk-yrityksiä (-2012), joiden nimiä ja kohdetietoja ei näissä julkaista.

Joitakin nimettyjä suunnittelu ja konsultointikohteita

 • Kouvolan keskuspuiston hulevesien viivytysrakenteen suunnittelu
 • Opinnäytetyön ohjaus ja teettäminen hulevesijärjestelmistä
 • Hulevesi- ja erotinsuunnitelmat tankkaus- ja pesupaikoille (Palin Granit Oy, LT Granit Oy)
 • Erotinsuunnitelma kolariautopihalle (Salon Korjaamo Oy, P-H Kuljetus Oy)
 • Omakotitalon salaojitus- ja Iso-Drän eristys
 • Luennot jätevesien käsittelyn vaatimuksista ja jätevesisuunnittelun perusteista (mm. Keuda ja Vesijärvisäätiö)
 • Wavin-Labko Oy edustustyö 1,5 vuoden ajalta (mm. jätevesikoulutuksia, neuvontaa ja messuja)
 • Sosiaalitilojen vedenkulutusmittaus ultraäänimittauksella (Ylämaan Graniitti Oy)

Muita kohteita

 • Ympäristölupahakemuksia ja käsittelyn aikaisia vastineita (mm. autopurkaamo, metallisulatto, pintakäsittely, eläinsuoja, betonitehdas, rakennusjätteen ja muun jätteen käsittely, turvesuo, maankaatopaikka)
 • Ympäristöoikeudellinen apu, neuvonta ja tulkinta
 • Tarkkailusuunnitelmien laatiminen ympäristölupahakemuksiin ja maa-aineslupahakemuksiin
 • Maa-aineslupahakemuksia ja ottosuunnitelmia
 • Yli 300 kpl kiinteistökohtaisia jätevesisuunnitelmia
 • Muutaman kiinteistön vesi- ja viemärilinjan suunnitelma runkolinjaan
 • Lausuntoja rakennetuista jätevesijärjestelmistä ja niiden vaatimustenmukaisuudesta
 • Jätevesiselvityksiä kiinteistöjen olemassa olevista jätevesijärjestelmistä
 • Jätevesijärjestelmän prosessin tarkkailu ja näytteenotto
 • Teollisuuden prosessijätevesien näytteenotto- ja tarkkailusuunnitelmia
 • Kalanjalostuslaitoksen ja juureskuorimon prosessijätevesien käsittelyjärjestelmän ja järjestelmävaatimusten tarkasteluja
 • Erikoiskohteiden (maitotilat, hevostilat, pohjavesialueet, ranta-alueet, pienet kiinteistöt, yhteiset järjestelmät) jätevesien käsittelysuunnitelmia
 • Poikkeamishakemuksia ympäristönsuojelumääräyksistä jätevesien käsittelyn osalta
 • KVV-työnjohtoja jätevesijärjestelmien asennuksissa
 • Hulevesisuunnitelmia omakotitaloille ja konttivarastointialueelle
 • Pohjarakenteen kuormituskestävyys
 • Pihasuunnitelma ja salaojitussuunnitelma omakotitalolle
 • Lisäaikailmoituksia ja lisäaikahakemuksia jätevesiasetuksen määräaikaan
 • Rannan ruoppaussuunnitelma
 • Rannan kunnostussuunnitelma
 • Laiturin suunnittelu ja lupien selvittäminen
 • Rakennusliikkeen laatujärjestelmän osia

Pätevyydet ja koulutus

 • Vesihuoltosuunnittelijan A-pätevyystodistus (FISE Oy)
 • Ympäristötekniikan diplomi-insinööri, LTY 2008
  • Sivuaine: Teknologiayrittäjyys
  • Ulkomaanopinnot: Asian Institute of Technology: School of Environment, Resources and Development
   Special Program, Semester 2007
  • Pienpuhdistamon lietteen tiivistäminen ja kuivaus, diplomityö 2008 (KWH Pipe)
 • Ympäristönsuojelutekniikan insinööri, MAMK 2001
 • Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn ohje ja tutkimus maaperäkäsittelyjen puhdistustehoista, opinnäytetyö 2000
 • Alueellisen ympäristökeskuksen ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen valmistelija ja esittelijä usean vuoden ajalta