Puhdistamo

 

Jätevesi, kuten pesuvesi ja vessavesi tarvitaan kummatkin varsinaisen pienpuhdistamon normaaliin toimintaan. Pienpuhdistamoja ovat toki myös ns. harmaavesipuhdistamot, jotka on tarkoitettu pelkästään pesuvesien puhdistamiseen.

Pienpuhdistamoja ovat laitepuhdistamot. Imeytys ja suodatus ovat myös puhdistamoja, mutta virallisia laitepuhdistamoja tai pienpuhdistamoja ovat panospuhdistamot ja biosuodattimet, joissa jäteveden puhdistuminen perustuu muunlaiseen ainekseen kuin maaperään tai menetelmään ja niissä on useimmiten teknisiä ulkoista energiaa vaativia laitteita ilmastuksen tai kemikaalisyötön toteuttamiseksi.

Pienpuhdistamoiden tyyppi- ja mallikirjo on laaja. Pienpuhdistamon valinnassa kiinnitetään huomiota puhdistustuloksen lisäksi laitteen käyttöön ja huollettavuuteen. Tärkeä valintaperuste on myös kapasiteetti, jota tarvitaan mitoituksessa. Muutamia biosuodattimia ei voida suunnitella jatkuvaan ympärivuotiseen käyttöön sellaisenaan ja panospuhdistamon valinnassa huomioidaan käyttäjämäärä.

Miksi siis pienpuhdistamoja haukutaan?

Pienpuhdistamo on itsessään tiivis laite ja siitä otettava näyte on ns. rehellisesti sitä mitä se on. Eli näyte ei ole päässyt laimenemaan, kuten suodatuskentän näyte tai puhdistettu jätevesi ei ole päässyt vielä imeytymään maaperään, kuten imeytyskentässä tai suodatuskentässä. Suodatuskentästä otetussa näytteessä voi olla pintavesiä joukossa ja näytteen tuloksessa on silloin aina vähemmän milligrammoja litrassa. Tästä yksinkertaisesta syystä pienpuhdistamojen tulokset ovat useimmiten huonompia. Panospuhdistamojen tapauksessa on nähty myös tutkimuksia, joissa on luultu, että puhdistamo ei toimi, kun puhdistamon purkuputkesta ei tule jatkuvasti vettä. Panospuhdistamo nimensä mukaisesti työntää puhdistetun veden ulos panoksittain.

Laitepuhdistamossa häiriö näkyy heti purkuputkessa, mutta maasuodatuksessa huoltopuute siirtyy kenttään ja aiheuttaa kentän nopeamman tukkeutumisen. Puolensa siis kummallakin.
Jätevesiprosesseja riittävästi tuntemattomien ei tulisi tehdä julkisesti päätelmiä tutkimuksista ja tutkimustuloksista, koska ne voivat olla jollain tasolla harhaanjohtavia. Yritän tässä kertoa sitä tosiasiaa, että pienpuhdistamot toimivat ihan yhtä hyvin, elleivät paremmin, kuin suodatuskenttä tai imeytyskenttä, kun laitemerkki tekniikoineen tai menetelmineen ja kapasiteetteineen on valittu oikein ja oikeaan kohteeseen. Sitä siis myös huolletaan ja käytetään oikein.

SYKE on tutkinut että runsas puolikas tutkituista pienpuhdistamoista kykeni puhdistamaan fosforia asetuksen vaatimusten mukaisesti. Tutkimuksessa selvisi kuitenkin myös se, että monilla puhdistamoilla vaadittu fosforinpoisto saavutettaisiin, jos puhdistamoja muistettaisiin huoltaa vaaditulla tavalla.

Panospuhdistamo

Panospuhdistamo soveltuu kaikkien jätevesien käsittelyyn ja kohteisiin, joissa käyttö on suhteellisen säännöllistä. Panospuhdistamo ei sovellu kohteisiin, joissa kiinteistöä käytetään vain osan vuodesta ja/tai kovin vähäisellä jätevesikuormituksella. Laitepuhdistamo soveltuu myös ahtaalle tai kallioiselle kiinteistölle, eikä vaadi laajaa puuston poistoa.

Panospuhdistamo

Panospuhdistamo

Käyttö- ja huoltokulut koostuvat mallista riippuen kemikaalin ja sähkön kulutuksesta, varaosien vaihdoista ja lietteen poistoista.

Biosuodin

Biosuotimia löytyy niin vapaa-ajankäyttöön kuin ympärivuotiseen käyttöön tarkoitettuina. Käyttö- ja huoltotoimenpiteitä syntyy mallista riippuen mahdollisesta kemikaalista ja suodatinaineksen tai suodatinkappaleiden vaihtamisesta sekä mallista ja tyypistä riippuen myös sähköstä.

Palaa takaisin jätevesisuunnitelmaan.