Imeytyskenttä vai suodatuskenttä?

Jätevesi, kuten pesuvedet ja vessavedet, voidaan johtaa yhdessä tai erikseen maaperäkäsittelyyn.

Tontin olosuhteet ja mahdollisuudet määrittelevät sen, kumpi järjestelmä kohteeseen voidaan suunnitella.

Mitä eroa on imeytyskentällä ja suodatuskentällä?

Suodatuskenttä rakennetaan erikseen oikean raekoon puhtaista maa-aineksista. Imeytyskäsittelyssä jätevedet imeytetään kokonaan vallitsevaan perusmaahan. Imeytyskäsittely suunnitellaan kohteisiin, joissa maaperän rakeisuus ja imeytyskyky ovat imeytykselle soveltuvia. Imeytyskentän suunnittelussa tehdään imeytyskoe tai maaperän rakeisuusselvitys. Savimaalle rakennettu imeytyskenttä padottaa vedet lattiakaivosta takaisin tai työntää vedet nurmikosta läpi.
Miksi siis imeytyskenttää ei saa rakentaa savimaalle? Jotta pelkästään pienpuhdistamoja myyvät laitevalmistajat eivät pääse haukkumaan imeytyskentän toimimattomuutta. Miksi sitten pelkästään maaperäkäsittelyjä myyvät laitevalmistajat haukkuvat pienpuhdistamoja?

Maaperäkäsittely

Maaperäkäsittelyllä tarkoitetaan jäteveden puhdistamista maaperän ominaisuuksia ja maaperään muodostuvaa mikrobimassaa hyväksikäyttäen. Jätevesi suotautuu huokoisen maa-aineksen läpi, jossa mikrobimassa käyttää jäteveden sisältämät ravinteet hyödykseen biologisesti.
Maaperäkäsittelyllä tarkoitetaan imeytyskenttää tai suodatuskenttää.

Imeytyskenttä

Imeytyskenttä

Maaperäkäsittely voidaan rakentaa kenttänä tai ojastona perustasolle, rinteeseen, kumparemaisena (ns. matalaan perustettu) tai pieneen tilaan (1/3) IN-DRÄN periaatteella. Maaperäkäsittelyyn voidaan lisätä fosforin poiston lisätehostus.

Suodatuskenttä

Suodatuskenttä

Maaperäkäsittelyperiaatteella toimivat myös pienempien jätevesimäärien käsittelyyn tarkoitetut imeytyskaivo ja imeytyskuoppa tai laitevalmistajan saunapallo.

Imeytyskaivo

Imeytyskaivo

Rakenna ja unohda ei toimi

Maaperäkäsittelyjärjestelmä tarvitsee esikäsittelyksi saostuskaivokäsittelyn. Maaperäkäsittelyjärjestelmän tärkeimmät käyttö- ja huoltotoimenpiteet muodostuvat saostuskaivojen tyhjennyksistä ja ylipäätään tarkkailuista. Huono tai toteuttamatta jätetty lietepoisto aiheuttavat kiintoaineen karkaamista imeytysputkiin, jolloin kenttä voi tukkeutua odotettua nopeammin.

Palaa takaisin jätevesisuunnitelmaan