Hulevesisuunnitelma

Hulevesisuunnitelmassa kuvataan pihan sadevesien hallinta ja salaojitusvesien hallinta. Hulevesijärjestelminä voivat olla imeytys tai viivytys. Erityisesti tulva-alueilla vaaditaan suunnitelmallista sadevesien hallintaa, koska verkostojen kapasiteetit eivät enää ole kaikilta osin riittäviä rankkasateille ja aiheuttavat siten paikallista tulvimista. Hulevesisuunnitelmia tehdään uusille omakotitaloille ja puutteellisen hulevesiviemäröinnin viivytykseen. Hulevesisuunnitelmalla pyritään käsittelemään tai viivyttämään hulevesiä paikallisesti, jotta rankkasateiden ongelmat eivät huuhtoudu padotuspisteisiin, joita uutisissa yleensä nähdään: Sillankupeet, risteykset, kellarit, parkkihallit, ym.

Hulevesisuunnitelmia on tehty omakotitaloille ja Kouvolan keskuspuistoon vuoden 2009 lopulla maanalainen tilavuudeltaan 1000 m³:n viivytysrakenne sadevesiviemäriin kytkettynä. Rakenteeseen johdetaan yhdeksän hehtaarin alueen rankkasateet silloin, kun hulevesiviemärin kapasiteetti uhkaa loppua. Hulevesisuunnittelijamme suunnitteli kasettirakenteisen viivytysaltaan korkoineen, hitaasti viettona pois johdettavan veden määrän ja pumpattavan veden määrän sekä kasettirakenteen päälle vaaditun raskaan kaluston kuormituksen kestävän kerroksen. Rakenteelle suunniteltiin hyvä puhdistettavuus ja tarkistettavuus (tarkastus/liityntäkaivoja).

YIP Ympäristöinsinööripalvelut Oy on myös teettänyt opinnäytetyön ”Hulevesikasettijärjestelmien suunnittelun näkökohtia”, jossa tarkasteltiin erilaisia toteutettuja imeytys- ja viivytysratkaisuja, -menetelmiä ja materiaaleja sekä mitoitusperusteita.

Vesitalouslehdessä 6/2011 on runsaasti asiaa hulevesistä ja mm. Kouvolan keskuspuiston hulevesiprojektista.

Hulevesisuunnitteluun voidaan yhdistää pihan suunnittelu. Pihasuunnitelma sisältääkin yleensä pihan pinnan muotojen suunnittelun, kasvillisuussuunnittelun ja vesiaiheen suunnittelun. Pihan hulevesien hallinta voidaan toteuttaa vesiaiheilla, pihapuroilla ja lampirakennelmilla.  Normaalisti pihasuunnitelmalla tarkoitetaan kukka- ja kasvillisuussuunnitelmaa, mutta pihasuunnitelmassa tulevat tärkeänä osana hulevesien suunnittelu ja pinnan muodot. Varsinaista pihasuunnitelmaa kasvillisuuksineen emme tee, vaan hulevesien viivytys- tai imeytysalueet suunnitellaan pihan muun suunnitellun käytön mukaisesti. Ränni- ja salaojavesien johtaminen yhdistetään hulevesisuunnitelmaan.

 

Öljynerotin ja hiekanerotin

erottimet

Erotinsuunnitelma tarkoittaa öljynerotin (PEK) ja hiekanerotin (HEK) -järjestelmien mitoitusta ja sijoitusta. Öljyn- ja hiekanerottimia on suunniteltu hulevesien viivytysjärjestelmiin, polttonesteiden jakelukentille ja autopurkaamoille sekä omakotitalojen autotalleille.