Ympäristöpalvelut

Ympäristösuunnitelmia tarvitaan uutta hanketta suunnitellessa, rakennettaessa tai saneerausta tehtäessä. Insinööritoimistostamme saa suunnittelu- ja asiantuntijapalveluja jätevesiin, hulevesiin, erottimiin, ympäristölupahakemuksiin, jätehuoltoon, kompostointiin, laskeutusaltaisiin, kosteikoihin ja ruoppauksiin.

Milla Siiri

Ympäristöasiantuntijapalvelumme sisältävät tarkkailusuunnitelmat, näytteenottoja, ympäristömittauksia, rekisteröinti-ilmoitukset, raportoinnit, lausuntojen ja vastineiden annon, oikaisuvaatimusten laadinnan, kilpailuttamisen, koulutuksen, neuvonnan, ympäristölupahakemusten, ympäristöselvitysten, maa-aineslupahakemusten ja ottosuunnitelmien laadinnan sekä yhteistyön viranomaisten kanssa. Ympäristöasioita hoidetaan ympäristöasiantuntijan, ympäristökonsultin tai ulkopuolisen ympäristöpäällikön avustuksella. Käytämme palvelujen tuottamiseksi tarvittaessa yhteistyökumppaneita.

Konsulttina tehtäviä voidaan hoitaa tuntiperusteisesti tai projektikohtaisesti. Meiltä saatte osa-aikaisen ympäristöpäällikön asiantuntijaksi yksityiskohtaisemmalla sopimuksella.

Suunnittelu- ja asiantuntijapalveluja tarjoamme mm. jätevesiin, hulevesiin, erottimiin, ympäristölupahakemuksiin, jätehuoltoon, kompostointiin, laskeutusaltaisiin, kosteikoihin ja ruoppauksiin.

Konsultti

Ympäristömittauksia tarjotaan jätevesien mittauksiin ja melun mittaukseen meluselvityksen laatimiseksi.

Tarkempaa sisältöä jätevesisuunnitteluun, hulevesisuunnitteluun tai pihasuunnitteluun ja prosessijätevesien suunnitteluun löytyy viereisestä valikosta. Voitte myös ottaa suoraan yhteyttä, niin selvitämme tarkemmat suunnittelutarpeenne.

Käytämme urakoinnissa ja osasuunnittelussa tarvittaessa yhteistyökumppaneita. Mahdolliset yhteistyökumppanitkin voivat ottaa yhteyttä.

2015 Esite jätevesi – hulevesi

Meillä on vesinäytteenottoon SYKEen myöntämä pätevyys, ympäristönäytteenottajan pätevyys. Erikoispätevyyden alana vesinäytteenotto ja mittaus.

Ympäristönäytteenottajan pätevyys sertifikaatti