Konsultointi

Ympäristöasioita hoidetaan ympäristöasiantuntijan, ympäristökonsultin tai ulkopuolisen ympäristöpäällikön avustuksella.

Konsultti

Ympäristöasiantuntijapalvelumme tarjoaa monipuolisesti palveluja ympäristöasioiden hallintaan. Palvelumme sisältävät tarkkailusuunnitelmat, näytteenottoja, ympäristömittauksia, rekisteröinti-ilmoitukset, raportoinnit, lausuntojen ja vastineiden annon, oikaisuvaatimusten laadinnan, kilpailuttamisen, koulutuksen, neuvonnan, ympäristölupahakemusten, ympäristöselvitysten, maa-aineslupahakemusten ja ottosuunnitelmien laadinnan sekä yhteistyön viranomaisten kanssa. Käytämme palvelujen tuottamiseksi tarvittaessa yhteistyökumppaneita.

Konsulttina tehtäviä voidaan hoitaa tuntiperusteisesti tai projektikohtaisesti. Meiltä saatte osa-aikaisen ympäristöpäällikön asiantuntijaksi yksityiskohtaisemmalla sopimuksella.

Suunnittelu- ja asiantuntijapalveluja tarjoamme mm. jätevesiin, hulevesiin, erottimiin, ympäristölupahakemuksiin, jätehuoltoon, kompostointiin, laskeutusaltaisiin, kosteikoihin ja ruoppauksiin.

Ympäristömittauksia tarjotaan jätevesien mittauksiin ja melun mittaukseen meluselvityksen laatimiseksi.

Ota yhteyttä