Käyttöehdot

Palveluntarjoaja

Hyväksytte seuraavat ehdot käyttäessänne Ympäristöinsinööripalvelut www-sivuja. Tutustukaa näihin ehtoihin ennen kuin käytätte Ympäristöinsinööripalvelujen www-sivuja.

Ympäristöinsinööripalvelut on rekisteröity toiminimi Ympäristöinsinööripalvelut Milla Siiri (jäljempänä Palveluntarjoaja). Näillä sivustoilla mainitut muut tuotteet, palvelut ja yritykset ovat niiden laillisten omistajien tavaramerkkejä, toiminimiä tai muita oikeuksia.

Tämä sivusto sisältöineen on tarkoitettu palvelemaan Palveluntarjoajasta ja sen liiketoiminnasta kiinnostuneita.

Immateriaalioikeudet

Näiden sivujen omistus- ja tekijänoikeus sekä kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat Palveluntarjoajalle. Näiden sivustojen grafiikka ja ulkoasu mahdollista yritystunnusta ja kuvia lukuun ottamatta ovat Verteksi Design:in luomaa. Kaikki oikeudet, joita ei ole erikseen myönnetty, ovat pidätettyjä kaikissa maissa. Sivujen sisällön tai ulkoasun julkaiseminen, jäljentäminen, siirtäminen tai muuttaminen ilman oikeuksien omistajan lupaa on kielletty. Kielto ei koske säilyttämistä omalla henkilökohtaisella tietokoneella eikä sivujen tai niiden osan tulostamista omaan ei-kaupalliseen henkilökohtaiseen käyttöön.

Näiden sivustojen käyttö ei anna oikeutta käyttää näillä sivustoilla ilmenevää grafiikkaa ilman Palveluntarjoajan antamaa kirjallista lupaa.

Palveluntuottajan vastuu

Palveluntarjoaja ei takaa, että näillä sivuilla ei esiinny virheitä tai näiden sivujen keskeytyksetöntä saatavuutta. Palveluntarjoaja varaa oikeuden milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja mistä syystä tahansa muuttaa sivustojen käyttöehtoja, ulkoasua, sisältöä, saatavuutta sekä sivuilla toimitettavia palveluita tai muita sivujen ominaisuuksia taikka lakkauttaa palvelun. Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää palvelu mistä syystä tahansa.

Muutokset

Informaation ja palvelun sisältö näillä sivuilla toimitetaan “sitoumuksetta ja sellaisenaan” ja Palveluntarjoaja ei anna näille sivuille tai niiden sisällölle minkäänlaista takuuta. Palveluntarjoaja ei ota vastuuta näiden sivujen sisällöstä. Palveluntarjoaja ei vastaa mistään mahdollisista kuluista, menetyksistä tai vahingoista, joko suorista tai epäsuorista, jotka aiheutuvat näiden sivujen tai näitä sivuilta linkitettyjen sivujen käytöstä tai käyttämättä jättämisestä. Näillä sivuilla annettua informaatiota ja materiaalia ei voida missään tilanteessa pitää Palveluntarjoajaa sitovana tarjouksena, kehotuksena tai sitoumuksena, ellei erikseen ole toisin ilmoitettu.

Kolmannen osapuolen tuottama tieto

Palveluntarjoaja ei vastaa kolmannen osapuolen tuottamasta tai julkaisemasta materiaalista, johon näiltä www-sivuilta mahdollisesti on linkki. Palveluntarjoaja ei ota vastuuta sivuille linkitetyistä muiden toiminimien dokumenteista. Linkki muille kuin Palvelutarjoajan verkkosivuille ei tarkoita, että Palveluntarjoaja hyväksyy mainituilla sivuilla esitetyn informaation, tuotteet tai palvelut.

Sähköpostit

Avoimessa tietoverkossa lähetettyjen sähköpostiviestien luottamuksellisuutta ei voida taata. Käyttäjien tulee välttää luottamuksellisten tietojen välittämistä Palveluntarjoajalle sähköpostitse. Palveluntarjoaja ei ole velvollinen toteuttamaan avoimen sähköpostin välityksellä annettuja toimeksiantoja tai palvelupyyntöjä. Palveluntarjoaja ei vastaa avoimessa tietoverkossa lähetetyistä viesteistä aiheutuvista vahingoista.