aWater puhdistamot

®

 

 

 

Patentoidut aWater-puhdistamot ovat asuinjätevesille tarkoitettuja saneerauslaitteistoja eli kaivopuhdistamoja olemassa oleviin kaivoihin (sakokaivo, saostuskaivo, likakaivo, umpisäiliö, umpikaivo) – jätevesien kaivopuhdistamo. Harmaiden jätevesien käsittelyyn on myös saatavilla sähkötön laitteisto olemassa olevia kaivoja hyödyntävällä tavalla tai paikallaan rakennettavana maaston viettoja hyödyntävällä tavalla. Voidaan myös suunnitella kokonaan uusi puhdistamo kiinteistölle, paikan päällä rakentaen ja osittain vanhoja rakenteita hyödyntäen.

Esite aWater-kaivopuhdistamot

aWater Air -puhdistamo kaikille jätevesille

aWater-puhdistamo on kaikkien asuinjätevesien (WC-vedet ja pesuvedet) jatkuvatoiminen puhdistamo kaivoon ja joka tarvitsee sähkön. aWater voidaan asentaa olemassa oleviin kaivoihin, kun ne ovat riittävän tilavat ja hyväkuntoiset huomioiden käyttäjämäärän ja huoneistoalan mukainen mitoitus. Saostuskaivojen muuttaminen puhdistamoksi on vaivatonta, kun laitesuojasta tulevat ilmastusputket ja kemikaaliletku voidaan asentaa kaivoihin läpiviennein tai huoltoluukun kautta silloin, kun kaivoihin ei haluta tehdä reikiä.

Laitesuojassa toimitetaan kaikki puhdistamon toimintalaitteet. Ks. uudet laitesuojat.

 

Asennusvaihtoehtoja vanhoihin kaivoihin on kolme:

  1. Laitesuoja 1. ja 2. kaivon viereen maanpinnalle, josta letkut voidaan ohjata kannen välistä tai huoltoluukun kautta kaivoihin. Tässä tarvitaan sähköt tolpalle kaivojen viereen. Kuva alla:

 

 

 

 

 

aWater Air kaivopuhdistamo (pdf)

 

2. Laitesuoja 1. ja 2. kaivon viereen maahan kaivettuna (n. 50 cm syvyyteen), josta tehdään 22 mm:n ja 28 mm:n läpiviennit kaivoihin. Sähköt voidaan asentaa kiinteänä suoraan laitesuojaan. Kuva alla:

aWater Air kaivopuhdistamo maassa (pdf)

 

3. Laitesuojat 1. ja 2. huoltoluukullisen kaivon huoltoluukkuun laskettuna. Tässä sähköt tuodaan katokselliselle tolpalle kaivojen viereen, johon suunnitellaan tila myös ohjausyksikölle.

Laitesuoja huoltoluukussa (pdf)

Huoltoluukullista laitesuojaa voidaan käyttää harmaiden jätevesien tai kaikkien jätevesien puhdistamolaitteiden laitesuojana.

 

Neljäntenä vaihtoehtona:

4. Kiinteistöllä rakennettava puhdistamo, jossa on asennettu uudet esim. betoniset kaivot ja tässä tapauksessa betoninen laitesuoja kaivojen vieressä (kuvassa alla on hyödynnetty olemassa oleva imeytyskaivo):

 

Asennusvaihtoehdot ja mitoitustiedot, kuten kaivoilta vaadittava vähimmäistilavuus lyötyvät pdf-kuvana suunnittelu -välilehdeltä.

 

aWater Grey Air -harmaavesipuhdistamo

aWater Grey Air -puhdistamo harmaiden asuinjätevesien eli pesuvesien jatkuvatoiminen puhdistamo, joka tarvitsee sähkön. Puhdistamo voidaan asentaa olemassa oleviin kaivoihin, kun ne ovat riittävän tilavat ja hyväkuntoiset huomioiden käyttäjämäärä ja huoneistoalan mukainen mitoitus. Saostuskaivojen muuttaminen puhdistamoksi on vaivatonta, kun laitesuojasta tulevat ilmastusputket ja kemikaaliletku voidaan asentaa kaivoihin läpiviennein tai huoltoluukun kautta silloin, kun kaivoihin ei haluta tehdä reikiä.

Harmaavesipuhdistamon laitesuojalla on myös kolme asennusvaihtoehtoa ja neljäntenä vaihtoehtona uusien kaivojen teko, kuten edellä on kuvattu:

– Laitesuoja 1. kaivon viereen maanpinnalle, josta letku voidaan ohjata kannen välistä tai huoltoluukun kautta kaivoihin. Tässä tarvitaan sähköt tolpalle kaivojen viereen.

aWater Grey Air kaivopuhdistamo (pdf)

– Laitesuoja 1. kaivon viereen maahan kaivettuna (n. 50 cm syvyyteen), josta tehdään 22 mm:n läpivienti kaivoon. Sähköt voidaan asentaa suoraan kiinteään laitesuojaan.

– Laitesuoja 1. huoltoluukullisen kaivon huoltoluukkuun laskettuna. Tässä sähköt tuodaan katokselliselle tolpalle kaivojen viereen, johon suunnitellaan tila myös ohjausyksikölle.

Laitesuoja huoltoluukussa (pdf)

– Kiinteistöllä rakennettava puhdistamo, jossa on asennettu uudet mielellään betonikaivot kuin muovikaivot ja laitesuoja kaivojen vieressä.

Asennusvaihtoehdot ja mitoitustiedot, kuten kaivoilta vaadittava vähimmäistilavuus löytyvät pdf-kuvana suunnittelu -välilehdeltä.

 

aWater Grey – sähkötön harmaavesipuhdistamo

Puhdistamo on tarkoitettu harmaiden vesien käsittelyyn vähäisemmässä käytössä, jossa astianpesukonetta ja pyykinpesukonetta ei käytetä. Puhdistamoon voidaan johtaa mökin tai saunan suihkuvedet ja käsitiskivedet.

Sähkötön aWater Grey -harmaavesikaivot tontin viettoja hyödyntävällä tavalla