Jätevesien käsittely aWater-puhdistamoilla

Patentoitu aWater-puhdistamo on asuinjätevesille tarkoitettu kaivopuhdistamo – saneerauslaitteistoja olemassa oleviin kaivoihin (sakokaivo, saostuskaivo, likakaivo, umpisäiliö, umpikaivo).

Jätevesijärjestelmän saneeraukseen on kehitetty laitteisto ”kaivopuhdistamo” jätevesipuhdistamo aWater®, joka voidaan asentaa olemassa oleviin hyväkuntoisiin kaivoihin (sakokaivo, saostuskaivo, likakaivo, jätevesikaivo, umpisäiliö, umpikaivo). Puhdistamon kaivot voivat olla betoniset tai muoviset ja suunnittelun yhteydessä tarkistetaan niiden tilavuus, tyhjennysaukon koko ja muut tarpeelliset seikat (ks. awater suunnittelu). Harmaiden vesien käsittelyyn on myös saatavilla sähkötön laitteisto olemassa olevia kaivoja hyödyntävällä tavalla tai paikallaan rakennettavana maaston viettoja hyödyntävällä tavalla. Voidaan myös suunnitella kokonaan uusi puhdistamo kiinteistölle, paikan päällä rakentaen ja osittain vanhoja rakenteita hyödyntäen.

Sähkökäyttöisen aWater-puhdistamon käyttökustannus on samaa luokkaa kuin pienpuhdistamoilla, mutta koska uutta säiliötä ei tarvita, niin investointi jää tuntuvasti vähäisemmäksi ja mahdollisesti juuri tehty puutarha säilyy. Käyttö- ja huoltotoimenpiteet ovat yksinkertaiset, koska laitteisto on yksinkertainen. Laitteisto on nopea ja helppo asentaa olemassa oleviin kaivoihin.

Myös sähkötön harmaavesipuhdistamo on helppokäyttöinen ja toiminnaltaan yksinkertainen. Harmaavesipuhdistamo vaatii vain paikan päällä korkeuseroja, jotta se toimii suunnitellulla tavalla. Sähkötön harmaavesipuhdistamo perustuu siihen, että jätevesi virtaa hapellisissa olosuhteissa puhdistamossa, joka ei ole yhtä tehokasta kuin jäteveden mikroilmastaminen. Ilmastaessa ilma siirtyy tehokkaammin mikrobiston käyttöön jätevedessä. Siten sähkötöntä harmaavesipuhdistamoa käytetään lähinnä kohteissa, joissa ei ole pesukoneita käytössä ja siten harmaiden vesien käyttö ja virtausmäärä on maltillisempaa esim. lavuaareista ja suihkusta. Vastaavasti harmaiden jätevesien käsittelyn sähkötön puhdistamo on edullinen investointina ja

aWater Air -puhdistamon puhdistettua vettä prosessikaivoista

käyttökustannuksiltaan sekä menee pienempään tilaan kuin maaperäkäsittelykenttä.

Meiltä saa palvelua myös vanhojen jo tehtyjen jätevesijärjestelmien tehostamiseen ja mittaukseen. aWater-laitteistolla on päivitetty myös tukkoon menneitä maaperäkäsittelyjärjestelmiä, koska kenttä voidaan vähäisillä töillä saneerata purkuputkeksi ja saostuskaivot hyödyntää puhdistamon prosessikaivoina. Toimimattomia tai epäkuntoisia muita pienpuhdistamoja tutkitaan, jotta voidaan selvittää niiden saneeraaminen aWater-puhdistamolle.

Puhdistamojen toimintaa on kehitetty, tutkittu ja seurattu vuodesta 2014 lähtien. Ensimmäiset puhdistamot on lopputarkastettu käyttöön vuonna 2016. Patentit on saatu vuonna 2017.

 

Jätevesisuunnittelu tapauskohtaisen käytön mukaan

Jätevesijärjestelmät suunnitellaan pääosin tapauskohtaisen käyttötarpeen mukaan:

– Laitteisto kaikkien asuinjätevesien (WC -jätevesi ja pesuvesi) yhteiskäsittelyyn olemassa oleviin sakokaivoihin (tarvitsee sähkön) = aWater Air -puhdistamo

– Laitteisto pesuvesien (ja virtsan) käsittelyyn olemassa oleviin sakokaivoihin (tarvitsee sähkön) = aWater Grey Air -puhdistamo

– Puhdistamo (suodatin) harmaiden jätevesien (pesuvesien) käsittelyyn (sähkötön) = aWater Grey -puhdistamo

 

Tästä jätevesisuunnitelmaan

Oikealta valikosta aWater-saneerauspuhdistamoihin