Pohjavesinäytteenotto

Pohjavesinäytteenottoon on hankittu uusi pumppu, jolla voidaan pohjavesinäyte pumpata 24 metristä asti. Pumppu kestää myös kiintoainespitoisempaa vettä. Pumppu soveltuu 50 mm:n kokoisiin pohjavesiputkiin. Meillä on myös kapeampiin putkiin sopiva pumppu erikseen. Pohjavesinäytteenottajalta vaaditaan pääsääntöisesti pätevyyttä.

Ympäristönäytteenotto ja pohjavesinäytteenotto

Yhteystiedot