Pohjavesinäytteenotto

Pohjavesinäytteenottoon on hankittu uusi pumppu, jolla voidaan pohjavesinäyte pumpata 24 metristä asti. Pumppu kestää myös kiintoainespitoisempaa vettä. Pumppu soveltuu 50 mm:n kokoisiin pohjavesiputkiin. Meillä on myös kapeampiin putkiin sopiva pumppu erikseen. Pohjavesinäytteenottajalta vaaditaan pääsääntöisesti pätevyyttä.

Ympäristönäytteenotto ja pohjavesinäytteenotto

Yhteystiedot

aWater-saneerauspuhdistamo

Jätevesien puhdistamiseen on saatavissa laitteisto jolla voidaan hyödyntää olemassa olevia sakokaivoja tai puhdistamokaivoja. aWater-saneerauspuhdistamolaitteisto asennetaan siis olemassa oleviin kaivoihin, jolloin säästytään suurilta kaivutöiltä ja investointikuluilta. Laitteisto on yksinkertainen ja sillä saavutetaan jätevesiasetuksen puhdistustehokkuusvaatimus. Tuoteperheen hinnat on päivitetty sivuillemme. aWater-tuoteperheeseen ja hintoihin pääset tutustumaan tämän linkin kautta.

Eräässä kohteessa moduli-imeytyskenttä oli mennyt tukkoon ja muoviset saostuskaivot olivat alkaneet padottamaan. Jätevesijärjestelmää muutettiin siten, että laitteisto asennettiin saostuskaivojen vierelle laitesuojaan, josta tarpeen mukaiset ilmastusputket ja kemikaalin annosteluputket johdettiin saostuskaivoihin. Imeytysputkisto johdettiin jatkoputkella purkukaivoon. Laitesuoja kaivettiin maahan.

aWater-puhdistamolaitteen asennus muovikaivoihin

Eräässä toisessa kohteessa viemäri tuli suhteellisen syvällä, jolloin harmaille vesille ei ollut soveltuvaa valmispuhdistamoa markkinoilla. Kohteeseen ei myöskään ollut tilaa rakentaa maaperäkäsittelykenttää. aWater-harmaavesipuhdistamo Grey Air rakennettiin paikanpäällä rakennettaviin saostuskaivoihin ja samalla laitteet asennettiin betoniseen laitesuojaan kaivojen viereen.

 

Laitesuoja maan päällä


aWater harmaavesipuhdistamo betonikaivoista paikan päällä rakennettuna