Ympäristöministeriö on antanut uuden ehdotuksensa jätevesisääntelystä lausunnolle

Luonnoksessa ympäristönsuojelulain muuttamiseksi jätevesien käsittelyä lievennetään siten, että ranta-alueilla, joka on 100 metrin vyöhyke, ja pohjavesialueilla tulee noudattaa jätevesisaneerauksen määräaikaa olemassa olevilla kiinteistöillä. Muilla kiinteistöillä jätevesijärjestelmä tarvitsee rakentaa tai saneerata vain, mikäli muunlaista remonttia, korjausta tai uudisrakennusta, on tulossa.

Luonnosehdotus on nähtävissä YM:n ajankohtaistiedostussivulla.