Uusi kaivoihin asennettava jätevesilaitteisto

Jätevesi – Puhdistuslaitteisto olemassa oleviin kaivoihin

Kehitämme uutta olemassa oleviin tai paikallaan rakennettaviin kaivoihin asennettavaa jätevesilaitteistoa. Meillä on jo hyvät tulokset. Kehityksessä ovat myös harmaiden vesien käsittelyn järkeistäminen siten, että vanhoja kaivoja voidaan jälleen hyödyntää. Tällä saavutetaan tuntuva säästö kohteissa, joissa ei tarvitse jätevesiasetuksen velvoitteisiin pääsemiseksi asentaa uutta säiliötä laitteistoineen ja tehdä mittavia kaivuutöitä. Jätevesijärjestelmä soveltuu myös erittäin hyvin kiinteistöille, joilla on tilan puutteen tai etäisyysksien kanssa ongelmaa.

Käytännössä nykyistä biologiskemiallista puhdistusprosessia käyttämällä voidaan tämäkin asentaa olemassa oleviin kaivoihin. Aina ei tarvitse laittaa uutta kaivoa, ainakaan jos kaivon vaihto tuottaa ongelmia, kuten asennussyvyyden takia. Normaalistihan muovisäiliötä ei voida asentaa liian syvälle. Tällöin tulevat valittavaksi betoniset kaivot tai kiinteistöllä jo olevat hyväkuntoiset kaivot!

Suunnittelemme silti olemassa olevista valikoimista soveltuvan valmiin puhdistamon tai maaperäkäsittelyn niille kohteille, joille edellinen ei jostain syystä sovellu. Soveltuva jätevesijärjestelmä suunnitellaan tontilla yhdessä kiinteistön omistajan kanssa, jossa suunnittelutyön lähtökohtia ovat kiinteistönomistajan mielipiteet ja alueelliset vaatimukset.

Lue lisää täältä: Jätevesi