Ajankohtaista jätevesisääntelyn kohtuullistamisesta

Haja-asutuksen jätevesisääntelyssä on odotettu ns. kuivan maan mökkien jätevesisaneerausten säädösmuutoksista tietoja saatavaksi nyt syksyllä. Nyt syksyllä saadaan kuulla, että normimuutokset on tarkoitus antaa keväällä. Saamme siis vielä odottaa lopullisten päätösten tekoa. Ministerin viesti muutoksen sisällöstä on silti melko selvä. Kuitenkaan siihenkään ei voida luottaa ennen kuin asia on ns. kiveen hakattu.

 

Omakotilehdessä 3/2015 on tiedusteltu ministeri Tiilikaiselta jätevesiasetuksen kohtuullistamisen aikataulua. Ministeri on kertonut, että asia on vielä työryhmän valmistelussa ja esitys asiasta on tarkoitus antaa ensi keväänä. Ministerin mukaan mitään erikoisempaa muutosta tiedossa ei ole, koska uudistuksen keskeinen sisältö on kuvattu jo hallitusohjelmassa. Hallitusohjelman mukaan rannoilla ja pohjavesialueilla noudatetaan edelleen kuntien ympäristönsuojelu- ja rakennusmääräyksiä, mutta muilla alueilla olevien ennen vuotta 2004 rakennettujen kiinteistöjen osalta luovutaan kalenteriin sidotusta määräajasta eli vuodesta 2018. Näiden osalta kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän riittävyys tarkistetaan asuinkiinteistöjen rakennuslupaa vaativien peruskorjausten yhteydessä.