Ympäristömittaukset

Palveluinamme ovat mittaukset seuraavilla osa-alueilla:

– Vesistöjen kuten ojien virtaamamittaukset. Virtaamamittaus on tarpeellinen silloin, kun pitää määritellä valuman kautta siirtyvien ravinteiden määrä. Virtaamamittausta vaaditaan usein ympäristöluvissa, tarkkailusuunnitelmissa ja toiminnan alkuselvityksissä. Näytteenotto yhdistetään tarvittaessa virtaamamittauksen suorittamiseen.

– Virtausmittaus voidaan suorittaa myös kaasuista.

– Jätevesiprosessin toiminta prosessin seurantamittareilla. Näitä ovat mm. redox-potentiaali (ORP), hapen pitoisuusmittaus (DO), pH ja lämpötila.

– Johtokyky jätevesistä ja muista vesistä.

Näytteenotto voidaan yhdistää mittauksiin ja näytteenottoja suoritetaan ilman mittaustarpeitakin. Meillä laaditaan näytteenottosuunnitelma ja tarkkailusuunnitelma. Tarkkailusuunnitelman osana voi olla näytteenottojen tilalla ja lisämäärityksenä tarpeen mukaiset mittaukset. Jätevesiprosessien mittauksia voidaan tarvita jopa asennettujen jätevesijärjestelmien, kuten panospuhdistamojen toiminnan tarkkailussa ja tutkimisessa, mikäli puhdistamolla ei päästä toivottuun tulokseen. pH, hapen pitoisuus ja redox-potentiaali ovat tärkeitä parametreja jätevesien käsittelyn seurannassa.

Yhteystiedot