YM esittää muutoksia jätevesiasetukseen

Ympäristöministeri esittää muutoksia jätevesiasetukseen. Tiedotteen mukaan haja-asutusalueiden jätevesiasetuksen siirtymäaikaa esitetään pidennettäväksi ja lainsäädäntöön ryhdytään valmistelemaan lievennyksiä. Siirtymäaikaa jatketaan kahdella vuodella 15 päivään maaliskuuta 2018 asti. Lisäksi aiotaan esittää, että ennen vuotta 2004 rakennettujen kiinteistöjen talousjätevesien käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä muutetaan. Ajatuksena on vapauttaa muut kuin herkillä alueilla (ranta-alueet ja pohjavesialueet) olevat kiinteistöt vaatimuksista siihen asti, kun muita remontteja tehdään. Valmistelussa tulee myös käsitellä oikeusturvanäkökulma. Tiedotteen mukaan lisäksi lainsäädäntövalmistelussa otetaan kantaa voimassa olevien poikkeussäännösten soveltamiseen ja riittävyyteen sekä neuvonnan kehittämiseen. Poikkeusta kuntien välillä halutaan yhdenmukaistaa ja varmistaa, että kuntalaiset saavat neuvontaa. Lainsäädäntöön liittyvät muutokset eivät ehdi valmistua tällä hallituskaudella.

Tiedote on kokonaisuudessaan nähtävillä täältä: 18.12.2014 Sanni Grahn-Laasonen