Uusi ympäristönsuojelulaki (527/2014) tulee voimaan 1.9.2014

Syyskuun alusta tulee voimaan uusi ympäristönsuojelulaki. Uusi laki on yleispiirteiltään samanlainen kuin vanha ympäristönsuojelulaki. Muutoksena tulee enemmänkin velvoitteita kuntien ympäristönsuojeluviranomaisille kuten ympäristölautakunnille. Eli kuntien on laadittava valvontasuunnitelma ympäristöluvanvaraisille laitoksille ja toiminnoille. Samalla se mahdollistaa valvontamaksun perimisen ympäristöluvanvaraisilta toiminnoilta. Alle 10 henkilön yrityksillä valvontamaksun tulee silti olla kohtuullinen. Uudessa laissa valtion viranomaisen käsiteltäviä lupa-asioita siirretään kunnan toimivaltaan, kuten mm. autopurkaamot ja joitain jätteen käsittelyn toimintoja. Kunnalle on annettu laissa lisää velvoitteita lupa-asioiden sähköistämisen edistämisestä ja sähköisten rekisterien päivittämisvelvollisuuksia.

Toimintojen sijoittamisen osalta tulee uuden lain mukana varmasti haasteita. Uudessa ympäristönsuojelulaissa tulee oikeusvaikutteisten kaavojen lisäksi huomioida maakuntakaavan merkinnät. Alueella, jolla on voimassa maakuntakaava tai oikeusvaikutteinen yleiskaava, on katsottava, ettei toiminnan sijoittaminen vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen. Tällöin on otettava huomioon maakunta- ja yleiskaavan esittämistavasta johtuva ohjausvaikutuksen yleispiirteisyys. Yleispiirteisten kaavojen ohjausvaikutus vaihtelee maankäyttömuodoittain. Esimerkiksi virkistyskäyttöä ja luonnonsuojelua koskeva käyttötarkoitus yleensä estää toiminnan sijoittamisen tällaiselle alueelle. Sen sijaan esimerkiksi maa- ja metsätalouteen osoitetulle alueelle aluevarauksen pääkäyttötarkoituksen yhteyteen soveltuvan toiminnan sijoittaminen on mahdollista.

Lisää aiheesta.

Siirry ympäristölupahakemus – välilehdelle.