Näytteenotto

Ympäristönäytteenottoja vaaditaan ympäristölupapäätöksissä ja ympäristölupahakemusten käsittelyn yhteydessä. Näytteenottopalveluja tehdään tutkimusten suunnittelussa, näytteenoton suorittamisessa ja tulosten analysoinnissa. Ympäristölupahakemusten tai ympäristölupien valvonnan yhteydessä voidaan tarvita näytteenottopalveluja ja näytetulosten analysointia. Näytteenotot sisältyvät normaalisti tarkkailusuunnnitelmaan. Ympäristötarkkailukohteita ja näytteenottokohteita ovat jätevedet, maaperä ja ilma. Käytämme näytteiden tutkimisessa akkreditoituja laboratorioita. Ympäristölupahakemusprosessista voitte lukea lisää täältä: http://www.yip.fi/konsultti/ymparistolupahakemus/