Jätevesi – mitä laki pitää sisällään?

Jätevesiasetuksen sisältö lyhyesti

 

Talousjätevedet on puhdistettava siten, että ympäristöön aiheutuva kuormitus vähenee

orgaanisen aineen (BHK7) osalta vähintään 80 prosenttia,

kokonaisfosforin (P-kok) osalta vähintään 70 prosenttia ja

kokonaistypen (N-kok) osalta vähintään 30 prosenttia

verrattuna haja-asutuksen kuormitusluvun avulla määritettyyn käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen.

Jos rakennetaan jätevesijärjestelmä tai tehostetaan olemassa olevan järjestelmän toimintaa, tätä koskeva suunnitelma on liitettävä tarvittavaan maankäyttö- ja rakennuslain nojalla tehtävään rakennus- tai toimenpidelupahakemukseen taikka rakentamista koskevaan ilmoitukseen.

 

Mitä tämä tarkoittaa?

Eli kiinteistön omistaja itse tai suunnittelijaa käyttämällä tarkistaa, että täyttääkö kiinteistön jätevesijärestelmä nämä puhdistustehovaatimukset ja jos ei täytä niin miltä osin jätevesien käsittelyä tehostetaan tai parannetaan ja tärkeimpänä, että miten? Ammattitaitoinen jätevesijärjestelmiin ja käsittelyprosesseihin perehtynyt ihminen osaa arvioida, että minkälaisella menetelmällä tähän päästään ja osaa tehdä vaatimukset täyttävän suunnitelman. Lisäksi suunnittelija tarkistaa alueelliset ympäristönsuojelumääräykset ja rakennusjärjestyksen, joissa usein myös määrätään tiukemmasta vähimmäispuhdistustasosta ranta-alueilla tai pohjavesialueilla ja määritellään etäisyysvaatimuksia mm. talousvesikaivoihin ja vesistöihin. Ympäristönsuojelumääräykset ovat kuntien laatimia omia määräyksiä ja ne poikkeavat kaikissa kunnissa toisistaan niissä ollen alueellisia perusteluja tiukempiin tai poikkeaviin vaatimuksiin.

Kohtuuttomaksi luonnehditussa ”paskalaissa” ei ole määrätty johonkin tiettyyn järjestelmään, kuten maaperäkäsittelyyn, josta virheellisesti puhutaan pelkästään imeytyskenttänä tai ei voida määrätä että vedet voidaan käsitellän vain ja ainoastaan puhdistamossa. Ei myöskään voida määrätä, että vanhat hyväkuntoiset betonikaivot tulee poistaa ja vaihtaa ne uusiin muovikaivoihin.

Tähän asiaan liittyy paljon ja paljon on uutisoitu. Vaalit ovat tulossa ja aina neljän vuoden välein tämä asia nousee pintaan. Kaikki näyttävät kuitenkin olevan samaa mieltä siitä, että kokonaan ”paskalakia” ei voida kumota ja jättää jätevesien käsittelyn parantamista tekemättä eli nyt kiistellään siitä, että minkälaisilla muutoksilla ja korjauksilla jätevesiasetuksesta saadaan käytännönjärkisempi. Koska prosenttilasku on peruskoulussa opetettu, mutta ravinteita ja jäteveden käsittelyä ei ole opetettu kaikille.

Veikkaan, että määräaikaa pidennetään ja annetaan joninlainen lisävapautus autiotaloille. Voivat myös helpottaa ns. kuivan maan ”mökkien” tilannetta. Tiedä sitten miten tämä toteutetaan ja miten eriarvoiseen tilanteeseen muut tällöin joutuvat. Nämä ovat kyllä jo asetukseen piilotettuja ja mahdollisuus vapautuksiin ja lisäaikoihin on ja mökit pääsevät halutessaan vähällä – ellei tule vesihuoltolaitos ja pakota liittymään (joka on muuten paljon kalliimpi kuin oma järjestelmä).

biokem

Jätevesiasetuksessa pitäisi ennemmin miettiä sitä, että miten määritetään käsittelemättömän jäteveden kuormitus riittävän luotettavasti ja miten huolehditaan jatkossa siitä, että asennetut ja rakennetut jätevesijärjestelmät täyttävät (kaikissa tilanteissa) puhdistustehovaatimuksensa tulevaisuudessakin.

 

Alan ammattilainen opintojen ja kokemuksen kautta – joten tietenkin kirjoitan omaan pussiini

Milla Siiri

Tj. YIP Oy