Ympäristöluvan muutokset

Uuden ympäristönsuojelulain tultua vuonna 2000 monikaan toiminnanharjoittaja ei tiennyt oikeudestaan hakea oikaisua haettavan ympäristöluvan lupamääräyksistä ilman että se olisi silloin vaikuttanut toiminnan jatkamiseen mitenkään. Uudet saadut ympäristölupapäätökset ovat jo varmaankin kaikki lainvoimaisia. Toiminnalle on saatettu asettaa tiukkojakin lupamääräyksiä, joita lupaehdoiksi myös kutsutaan, joiden noudattaminen voi joskus tuntua turhalta. Nykyään aika montaa toimintaa määrätään parantamaan ympäristönsuojelun tasoa selvittämättä tarkempaa tarvetta sille. Esimerkkinä ympäristönsuojelulain pohjaveden pilaamiskiellolla perustellaan montaa määräystä ja vaatimusta ympäristöluvissa. Jopa riskiä ei saisi aiheuttaa. Sehän on selvä, jos toiminnassa käsitellään sellaisia aineita, joiden johtamisen tai pääsemisen maaperään tai pohjaveteen on todettu käytännössä tai teoriassa aiheuttavan pohjaveden pilaantumista.

Ympäristöluvan lupamääräysten tai lupaehtojen muutoksia voidaan ja kannattaa joissain tapauksissa hakea. Lupamääräysten tarkistamiseksi tulee näinä aikona toimittaa hakemuksia viranomaisille, mutta lupamääräysten tarkistamishakemuksessa ei varsinaisesti voida hakea lainvoimaisen ympäristöluvan ympäristönsuojelutason alentamista, mikäli toiminnassa ei ole tapahtunut muutoksia, joiden perusteella sitä voitaisiin hakea. Menettelystä ja sen vaikutuksesta toiminnan jatkamiseen tai velvoitteiden toteuttamiseen saadaan lisätietoja YIP Ympäristöinsinööripalvelut Oy:n Milla Siiriltä.