Ympäristöhallinnon ympäristöluparatkaisujen yhdenmukaistaminen

Ympäristölupavastuualueiden ympäristölupakäsittelyn kehittämiseksi ja yhdenmukaistamiseksi on perustettu valtakunnalliset toimialaryhmät seuraaville toimialoille: Eläinsuojat, jätevedenpuhdistamot, energiantuotantolaitokset, jätehuoltotoiminnot, metsäteollisuus, melu, turvetuotanto ja vesilain mukaiset asiat. Valtakunnalliset toimialaryhmät käyvät läpi erilaisia linjausasioita ratkaisujen yhdenmukaistamiseksi.

Toimialaryhmät laativat lisäksi mm. lupahakemuksen toimialakohtaisia ohjeita ja kehittävät hakemuslomakkeita. Tavoitteena on saada parannettua hakemusten laatua ja siten joudutettua niiden käsittelyä. Esimerkiksi eläinsuojien ja turkistarhojen lupahakemusten laadun parantamiseksi on jo uudistettu hakuohjeita. Toimialaryhmien työ kytkeytyy tiiviisti myös sähköisen lupajärjestelmän, eLupa-järjestelmän, käyttöönottoon.