Nitraattiasetuksen luonnos lausunnoilla

Ympäristöministeriö on jälleen tiukentamassa maatalousyrittäjien ympäristövaatimuksia ja samalla palkkapussia. Päällimmäisenä asetusluonnoksesta on nähtävissä, että pykäliä tehdään ilman minkäänlaista tutkimustietoa tai riittävää ja kritiikkiä kestävää tutkimustietoa. Olisi mukava nähdä tutkimuksia, joissa olisi todettu lantavarastojen kattamisen estävän hajujen leviämistä ja minkälaisella etäisyydellä on merkitystä. Asetuksessa ei ole siirtymäaikaa kattamisten suhteen ja uskoisin, että monikaan ei pysty kattamaan lietesäiliötä, jota ei ole rakennettu kattamista silmälläpitäen. Ymmärtääkseni jossain on raja, että voidaanko kaikki lietesäiliöt kattaa kokoon katsomatta. Suurempia säiliöitä ei voida kattaa, mikäli niissä ei ole tukirakenteita laitettuna. Kevytkatteet eivät ole käytännöllisiä ja kalliit pressukatteet eivät aina toimi. Luulen, että naapuri ei ilahdu aamukahvilla terasillansa odottavasta lietesäiliön kannesta – tai styroxin palasista nurmikolla.

Jo pitkään ympäristölupia ja ympäristölupahakemuksia käsitelleenä pisti silmääni, että joitain yleisesti käytettäviä lupamääräyksiä on otettu suoraan asetukseen. Tällaisenkaan pykälän kohdalla en usko olevan mitään faktaa, enemmänkin mututuntumaa. Jos olen väärässä, niin minua saa oikaista.

Asetusluonnos tulisi myös jatkossa kieltämään tai hankaloittamaan jopa vanhojen pohjavesialueilla olevien eläinsuojien tulevaisuuden toimintaa. Tässäkään ei ole mitään siirtymäaikaa ja miten tutkitaan, että eläinsuoja ei aiheuta pohjavesialueella pohjavesien pilaantumista tai sen vaaraa? Eikös toiminnat, jotka aiheuttavat pohjavesien pilaantumista tai sen vaaraa, ole ympäristöluvanvaraisia? Tämäkin on jokseenkin ristiriitaista. Nitraattiasetus vaatii sellaisia selvityksiä, jotka tulevat ympäristölupaprosessissa tutkittavaksi.

Ministeri Niinistön lupaaman mukaan eläinsuojien ympäristölupaprosessia pitäisi yksinkertaistaa. Samaan aikaan Niinistön ministeriö valmistelee jotain tällaista. Uudistaminen itsessään ei ole huono asia, kun se tehtäisiin tyylillä ja siis asioita parantaen. Tätä ei voida sanoa tyylikkääksi – ainakaan vielä. Täytyy vielä todeta sekin, että nitraattiasetusluonnoksen liitteessä ei oltu lueteltu kaikkien eläinten kaikkia lannantuottoja. Kyllä aikaisempi taulukkokin oli yksinkertaisempi. Se oli myös lyhyempi.

Viime syksystä jäimme odottamaan poikkeamismahdollisuutta lannan levitysaikoihin. Turha kuvitelma. Niitä halutaan tiukentaa ja väitetään, että vaatimus tulee EU:sta. Poikkeamismahdollisuutta ei ole. Patterointikin talvikaudella on kielletty. Eli turha on myöskään separoida ja patteroida ylitse tulevaa lantaa, kusessa ollaan.