Ympäristöhallinnon ympäristöluparatkaisujen yhdenmukaistaminen

Ympäristölupavastuualueiden ympäristölupakäsittelyn kehittämiseksi ja yhdenmukaistamiseksi on perustettu valtakunnalliset toimialaryhmät seuraaville toimialoille: Eläinsuojat, jätevedenpuhdistamot, energiantuotantolaitokset, jätehuoltotoiminnot, metsäteollisuus, melu, turvetuotanto ja vesilain mukaiset asiat. Valtakunnalliset toimialaryhmät käyvät läpi erilaisia linjausasioita ratkaisujen yhdenmukaistamiseksi.

Toimialaryhmät laativat lisäksi mm. lupahakemuksen toimialakohtaisia ohjeita ja kehittävät hakemuslomakkeita. Tavoitteena on saada parannettua hakemusten laatua ja siten joudutettua niiden käsittelyä. Esimerkiksi eläinsuojien ja turkistarhojen lupahakemusten laadun parantamiseksi on jo uudistettu hakuohjeita. Toimialaryhmien työ kytkeytyy tiiviisti myös sähköisen lupajärjestelmän, eLupa-järjestelmän, käyttöönottoon.

Rakenna & Remontoi -messuilla 24. – 26.1.2014

Olemme rakenna ja remontoi -messuilla Vantaan Myyrmäki -hallissa tammikuussa 2014. Tarkoituksena on tarjota rakentamisen alkuvaiheen osasuunnittelupalveluja, kuten jätevesisuunnittelua, hulevesisuunnittelua ja salaojitussuunnittelua. Lämpökaivojen paikan sijoittaminen kulkee toisinaan käsi kädessä jätevesisuunnittelun kanssa. Talon perustusten kuivatussuunnittelussa yleensä maanvastaisia eristeitä uusitaan ja käytössämme on ISO-DRÄN eristelevyt, jotka soveltuvat erityisesti rintamamiestalokohteisiin.

Jätevesisuunnittelu on tärkeää aloittaa rakentamissuunittelun alkuvaiheessa, jotta jätevesijärjestelmän sijoittaminen on sopusoinnussa kiinteistölle sijoitettavan talousvesikaivon ja mahdollisen lämpökaivon kanssa. Sijoittelut naapuruston tontilla on myös syytä huomioida tässä vaiheessa. Kiinteistölle voi olla tarpeen suunnitella ns. likainen puoli ja ns. puhdas puoli sen mukaan mitä naapuri on toteuttanut. Isoilla kiinteistöillä ei yleensä synny ongelmia, mutta pienillä kiinteistöillä suunnittelulla on merkitystä.

Muita palvelujamme ovat ympäristökonsultointipalvelut, kuten ympäristölupahakemusten ja maa-aineslupahakemusten laatiminen. Nämä muutkin ympäristösuunnittelun ja konsultoinnin palvelut tuodaan esille.